понеділок, 8 березня 2010 р.

Як воно було...Факти...

На діаграмі видно як різко зменшується кількість учнів що навчається українською після відомих законів 1958 і 1978 року  Дитячі садки : на кінець 1988 р. лише 58,2% дошкільних виховних закладів здійснювали роботу рідною (українською) мовою, 40,2% − російською, 1,6% − російською та українською. Наскільки ефективно здійснювався процес русифікації освіти в Україні, свідчать відповідні показники по інших республіках СРСР. Так, в 1988/89 н.р. у Вірменській РСР рідною мовою навчалося 80,5% учнів, російською — 15,1%; у Литовській РСР відповідно 82,2% та 15,8%; Азербайджанській РСР — 79,5% та 18,5%; Узбецькій РСР — 76,8% і 15%; Туркменській РСР — 76,9% і 16%; Грузинській РСР — 66,6% і 23,6%; Естонській РСР — 63,5% і 36,5%; Молдавській РСР — 59,1% і 40,9%; Латвійській РСР — 52,4% і 47,6%; Киргизькій РСР — 52,4% і 35,7%; Таджицькій РСР — 66% і 9,7%. За своїми показниками Україна пропускала лише Білорусію (20,8% і 79,2%) та Казахстан (30,2% і 67,4%) Одним з ключових моментів у реалізації постанов партійно-державного керівництва СРСР стало вирішення ряду кадрових питань. Так, уже 1985 р. кількість студентів, прийнятих на факультети російської мови та літератури, зросла із 635 у 1983 р. до 3500 у 1985 р. У дев’яти педагогічних інститутах УРСР була налагоджена підготовка учителів початкових класів для шкіл з неросійською мовою викладання, а також готувались учителі іноземної мови з додатковою спеціальністю "російська мова і література у національній школі". Одночасно директивним рішенням практичний курс російської мови був введений як обов'язковий предмет в усіх педагогічних інститутах і училищах. Певних коментарів потребує той факт, що, починаючи з 1984 р. у державному бюджеті України щорічно передбачалося фінансування у сумі 2,5 млн.крб. на підвищення ставок заробітної плати вчителів початкових класів, що проводили заняття з російської мови, вчителів російської мови та літератури 4-10 класів. Крім того, на 375 тис.крб. збільшувався стипендіальний фонд для виплати підвищеної стипендії студентам, котрі навчалися за спеціальністю "російська мова і література"

Джерело: Народное образование и культура в СССР. Статистический сборник. – М.: Финансы и статистика, 1989,  ЦДАГО України. − Ф. 1, оп. 25, спр. 2811. − Арк. 45-48

Немає коментарів: